Cleantech Solutions

Vi gör det möjligt att välja miljö och hållbarhet utan att kompromissa med funktionalitet. 

Cleantech Solutions

När kraven är högt ställda på trygghet, funktion och miljöpåverkan.

Världen står mitt i stora utmaningar för både vår samtid och framtid. Smittspridning och en pressad sjukvård påverkar vår hälsa. Klimatet hotas av livsstil, matsvinn, förpackningar, vatten- och energikrävande produktion.

Med Cellcomb Cleantech Solutions tar vi ett övergripande ansvar och bidrar till att kunna hantera resurser på ett hållbart sätt, såväl miljömässiga som ekonomiska och mänskliga.

Inom Cellcomb utvecklar vi produkter för korttidsbruk med fokus på hygien, komfort och säkerhet. Lösningar för funktion som möter extremt höga krav i rena miljöer. Behov av trygg absorption, ergonomisk hantering, etc som vi identifierat tillsammans med våra kunder, är alltid av högsta prioritet.

Vi är en av Europas ledande tillverkare med inriktning på ekologiska och cirkulära innovationer i vår bransch. Cellcombs flexibilitet, kunnande och miljöansvar driver oss att utveckla våra lösningar i linje med de globala klimatmålen.

En naturlig del i vårt utvecklingsarbete är de direktiv och regelverk som syftar till att öka andelen återvinningsbara förpackningar och att minska andelen fossila material.

Särskiljande för våra lösningar är att de, i största möjliga utsträckning bygger på förnybara råvaror. Med över 30 års erfarenhet av dessa material och deras egenskaper, har vi utvecklat tekniken att hantera alla perspektiv av hållbarhet utan att behöva kompromissa med effekt.

Investera för framtiden

Cellcomb Cleantech Solutions löser inte bara den aktuella uppgiften som förenklar tillvaron här och nu. Med våra lösningar gör man en långsiktigt investering i kvalitet, arbetsmiljö och klimatet.

Med lång och bred erfarenhet tar vi gärna diskussioner om kvalitet, hållbarhet, produktions- och kostnadseffektivitet, arbetsmiljö och säkerhet. Vår affärsmodell är flexibel för att kunna möta nya eller ändrade förutsättningar och produktionen anpassad både för stora och små serier.

Vi tänker ansvarsfullt och värdeskapande hela vägen, utvecklar för både en smidigare vardag och hopp om våra barns framtid.

Cleantech Solutions produktion
Cleantech Solutions team

Kontakta oss för mer information

Henric Nedeus Cellcomb
Henric Nedéus Marknads- och Affärsutvecklingschef
Vice Vd

Vill du att vi kontaktar dig?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Läs mer om våra affärsområden