Paper Province uppmärksammar Cellcombs arbete med hållbar utveckling

Paper Province – det världsledande företagsklustret inom skoglig bioekonomi uppmärksammar Cellcombs arbete med att utveckla hållbara produkter med skogen som råvara.