Ny webbplats

Nu blir vi ännu tydligare och mer tillgängliga.

Med vår nya webbplats och profil speglar vi Cellcomb som det internationella cleantech solutionföretag vi är.

Vi vill alltid vara tydliga och nära för våra kunder. Vår ambition med den nya digitala mötesplatsen är att väcka och möta engagemang för miljövänliga lösningar inom branscher med höga krav på hygien. 

Vi vill ge grundläggande information och väcka inspiration till hur vi tillsammans kan ta oss an era specifika behov.  

Du hittar dina kontaktpersoner inom varje affärsområde och till vem du kan vända dig med andra.

Kontakta oss