Aktuellt Samtit

Spännande möten på SAMTIT-kongressen i Göteborg

Under två inspirerande dagar på SAMTIT har vi mött många av våra användare. Diskussioner om vårdens behov och utmaningar har stärkt oss i vad som gör Cellcombs lösningar till ett självklart val. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som kom fram till oss och ville veta mer om hur vi kan underlätta ert arbete.

SAMTIT som står för Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT,  är en tvärprofessionell sammanslutning som består av företag, vårdpersonal som biträder verksamhetschefer med ansvar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom olika ansvarsområden samt MT-ingenjörer. Den årliga kongressen som i år gick av stapeln i Göteborg 6-8 april,är ett självklart tillfälle för Cellcomb att delta i, då ämnet är hygien, patientsäkerhet och miljövänlig sjukvård.

Dagarna var fyllda med spännande inspel från användare, företag samt verksamhetschefer och vi är mer än nöjda över engagemanget för våra miljövänliga lösningar inom sjukvård. Att äntligen få vara på plats och föra diskussioner i verkligheten har gett oss många värdefulla inblickar som vi tar med oss i vårt arbete framåt. 

Kontakta oss för mer information!

Eller läs mer på Cellcomb Medtech